Herroepingsrecht

Het kan voorkomen dat u bestelde product(en) na ontvangst naar ons wilt retourneren. U mag dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling (de zogenaamde afkoelingsperiode).

U heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Het product mag geopend of gebruikt zijn voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Wifimedia zal vervolgens de volledige aankoopwaarde van producten binnen 10 dagen crediteren. Indien het product beschadigd of incompleet terug komt zullen wij maximaal 75% vergoeden van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Bovenstaande geldt alleen voor consumenten, zakelijke afnemers kunnen geen beroep doen op de afkoelingsperiode.

Gebruik voor het aanmelden: https://rma.wifimedia.eu

U kunt naast het online aanvragen van een RMA, ook het modelformulier voor herroeping gebruiken dat u hier kunt downloaden. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u alle informatie toegezonden hoe u het product kunt retour sturen.

Gratis uw product retour sturen.

U ontvangt van ons het antwoordnummer van Wifimedia zodat u het product zonder kosten kunt retour sturen.

Het retour sturen via het antwoordnummer is onverzekerd en hierbij ligt het risico volledig bij de verzender. Verzekerd en aangetekend verzenden is natuurlijk altijd mogelijk. De kosten hiervan komen voor rekening van de verzender. U kunt hierbij zelf bepalen of u het pakket aangetekend wilt verzenden of wilt verzekeren. De kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen dienst en verzekering.

Wat als u het product in gebruik heeft genomen en toch retour wilt zenden?

Voor al je aankopen hanteren wij het bedenktermijn van 14 dagen. Bij zichtbare gebruikssporen krijg je van ons dan ook een deelvergoeding. Dit is maximaal 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Voorwaarden voor terugsturen van een gebruikt product.

- U ontvangt maximaal 75% van het originele aankoopbedrag.
- Dit is alleen mogelijk voor producten die niet ouder zijn dan 14 dagen.
- Het product mag niet beschadigd zijn waardoor de werking van het product is verminderd.
- Producten die vallen onder de uitzonderingen zoals in-ears, of andere producten als genoemt hieronder bij de uitzonderingen zijn uitgesloten.

Uitzonderingen bij retourneren of ruilen:

- Meer dan 2 uur een tv in gebruik nemen valt onder ‘onnodig gebruik’. Daarmee is het recht op retour vervallen.
- Een tv aan de muur monteren valt onder onnodig gebruik en is derhalve ook niet toegestaan.

Een aantal producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden:

- Geopende, geinstalleerde of geregistreerde software (zoals camera licensies);
- Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden;
  zoals in-ear-headsets en oordopjes (indien geopend);