Fibaro Smart Implant

De Smart Implant is een universele sensor en dubbel relais voor het aansturen van potentiaalvrije en 24V DC circuits. De universele module maakt het mogelijk om elk apparaat op te nemen in het Z-Wave-netwerk. Het contact op de ingangen kan naar de uitgangen worden gekopieerd. Daarnaast kunnen de uitgangen ook afzonderlijk aangestuurd worden. Het apparaat ondersteunt analoge sensoren, binaire sensoren, DS18B20 temperatuursensoren en een DHT22 vochtigheidssensor.

Functies

  • Werkt als een Z-Wave-repeater
  • Universele sensor met twee uitgangen voor het aansturen van potentiaalvrije contacten
  • Ingebouwde temperatuursensor

Let op: de Smart Implant vergt kennis van elektrische installaties.